Zippo. ()

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21098

21099

Iron Stone

211
Iron Stone

High Polish Chrome

21138
High Polish Chrome

Toffee

21184
Toffee

Toffee

21195
Toffee

White Matte

214
White Matte

Black Matte

218
Black Matte

218PL

Black Matte

218ZB
Black Matte

Black Matte

218ZL
Black Matte

Green Matte

221
Green Matte

Green Matte

221ZL
Green Matte

Royal Blue Matte

229
Royal Blue Matte

Royal Blue Matte

229ZL
Royal Blue Matte

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

© , 2008